YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KOMİSYONU
ESME ÖZBAĞ
AYŞENUR BAĞLI
EKREM MUKAT
MEDİNE RAZİYEHAN

YURTİÇİ TEMSİLCİLİKLER KOMİSYONU
MURAT ARDA
OSMAN YILDIZ
NEVZAT DEMİR

HUKUK KOMİSYONU
Av. M. BİLAL BATUR
Av. MUSTAFA KİRAZ
Av. YASEMİN ATASEVER
Av. MUHAMMET NURULLAH SEYDA AKYILDIZ

TANITIM MEDYA VE İLETİŞİM KOMİSYONU
FATİH FURKAN AKKAYA
M.ÖZGÜR ÖZBALKAN
HAKAN DÜNDAR
BURAK KARAKAŞ
BAHADIR AYCI
MİMAR TUĞBA NUR SEZEN

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE STRATEJİ GELİŞTİRME KOMİSYONU
GÖKHAN ORUÇ ÖNALAN
MUSTAFA TEPE
SEDA SARIBAŞ

İŞ DÜNYASI VE EKONOMİ KOMİSYONU
MUSTAFA ZOR
GÜLCAN KESKİN
HÜSEYİ̇N IŞIKAL
KADİR ÖZKAN
NURETTİN BİNGÖL

STK İLİŞKİLERİ KOMİSYONU
KÜBRA YÜCEER
BURAK BALİ
BURAK BİÇER
MEHMET GÜLER

EĞİTİM KOMİSYONU
BETÜL GÜRLÜK
GURBET ÇAMOĞLU
HÜSEYİ̇N AKYOL


Komisyon Görev Tanımlamaları

 1. Akademik Araştırma ve Strateji Geliştirme Komisyonu
 1. Derneğin tanımlanan kimliğini açıklamak, geliştirmek,
 2. Dernek adına derneğin amaç ve faaliyetlerine yardımcı olacak şekilde akademik yayınlar ve bilgilendirme notları hazırlamak,
 3. Derneğin Yönetim Kurulunca beyan edilmesi için görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, söylem geliştirmek ve yaymak, bu amaçla toplantı ve etkinlikler düzenlemek,
 4. Dernek politikalarının oluşturulması sürecinde bilimsel araştırma ve anketlere dayalı strateji çalışmalarına destek vermek,
 5. Dernek Yönetim Kurulu tarafından gündeme alınan projelerin yürütülme metodunu önermek, süreç planlamasını yapmak, yapılan analiz ve değerlendirmeleri sürekli gözden geçirerek güncelleştirmek,

 

 1. Eğitim Komisyonu 
 1. Dernek mensuplarının eğitimini planlamak ve ilgili komisyonlarla eşgüdüm içinde gerçekleştirmek, görüntülü-sesli ve yazılı eğitim dokümanları hazırlamak,
 2. Eğitim çalışmalarını kurumsal hale getirmek amacıyla diğer komisyonlar ile koordineli şekilde yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerde eğitim çalışmaları organize etmek,
 3. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin kitapçık halinde raporlanmasını sağlamak,

 

 1. Hukuk Komisyonu 
 1. Küresel anlamda insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda projeler üretmek,
 2. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki konularda yapacakları veya katılacakları toplantıları koordine etmek, açıklama ve beyanlarının dernek söylem ve kimliğine uygunluğu konusunda koordinasyon sağlamak
 3. Dernek politikalarına uygunluğunu gözetmek amacıyla varsa ulusal ve uluslararası ilgili kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlık çalışmalarından itibaren kanunlaşma süreçlerini takip etmek
 4. Derneğin taraf olduğu her türlü hukuksal zeminde derneği temsil etmek,
 5. İnsan Hakları hakkında saha çalışmaları yaparak raporlamalar yapmak
 6. Geniş katılımlı salon toplantıları düzenleyerek insan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak
 7. Önemli adli süreçleri gençlik özelinde takip ederek, söylem oluşturulmasına katkı sağlamak,

 

 1. İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu
 1. Ulusal, bölgesel ve global ekonomik gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek,
 2. Dernek sponsorlarının tespit edilmesini sağlamak ve sponsorlar ile koordinasyonu sağlamak
 3. Ulusal ve Uluslararası iş dünyasında derneğin temsilini sağlamak, iş dünyası temsilcileri ile iletişim kurmak ve geliştirmek
 4. Küresel Ticaret Örgütlerinin yapılarını incelemek, faaliyetlerini takip etmek,

 

 1. STK İlişkileri Komisyonu
 1. Ulusal ve Uluslararası mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ve kalıcı ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
 2. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılması kararlaştırılan, açık hava toplantılarının hazırlık, organizasyon ve icrasını Tanıtım, Medya ve İletişim Komisyonu ile koordineli olarak sağlamak,
 3. Ulusal ve Uluslararası platformlarda derneğin temsiliyetini sağlamak

 

 1. Tanıtım, Medya ve İletişim Komisyonu 
 1. Derneğin tanıtım ve medya ile ilgili ilişkilerinin ilke ve stratejilerini belirlemek, koordine etmek ve geliştirmek,
 2. İç ve dış medyayı takip ederek, dernek ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak,
 3. Derneğin basın toplantılarını düzenlemek, dernek adına medya programlarına katılımları planlamak ve organize etmek,
 4. Derneğin internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarının Türkçe ve yabancı dilde yayın tasarımını yapmak,
 5. Aylık “medya izleme raporu” ve “medya siyasi analiz raporu” hazırlamak ve Dernek Yönetim Kurulu’na sunmak,

 

 1. Yurtdışı Temsilcilikler Komisyonu 
 1. Derneğin faaliyet programına uygun olarak, dış politikalarımızın belirlenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak
 2. Ülkemizin dış ilişkileriyle alakalı dernek politikalarının dernek üyelerine ve kamuoyuna doğru olarak anlatılmasını sağlamak,
 3. Dış politikadaki sorunların tespitinde, uluslararası arenada meydana gelen olaylar konusunda, derneğin görüşlerinin oluşturulması ve gerektiğinde alternatif politikaların üretilmesini sağlamak,
 4. Derneğin dış temsilciliklerin kurulmasını ve teşkilatlanmasını sağlamak ,
 5. Derneğin dış temsilcilikleri bünyesinde yer alan tüm mensuplarınınfaaliyetlerinin icrasının takibi ve denetimi,
 6. Yabancı ülke temsilcileriyle dernek ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 7. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve meslek birliklerinin, dernek programına ve ülkemizin dış politikasına uygun olanları ile işbirliğinde bulunulması için gerekli ön çalışmaları yapmak,

 

 1. Yurtiçi Temsilcilikler Komisyonu 
 1. Büyükşehirler öncelikli olmak üzere tüm illerimizde derneğin temsilcilikleri aracılığı ile teşkilatlanmasını dernekler yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, Temsilcilik çalışmalarını koordine ve kontrol etmek,
 2. Dernek temsilciliklerinin yönetim organlarında görev alacak olanların, yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyal statü bakımından temsili sağlayacak özellikte olasını takip ve koordine etmek,
 3. Ülke genelinde dernek üye yazım çalışmalarını koordine ve kontrol etmek,
 4. Dernek temsilcilikler içinde meydana gelebilecek sorun ve şikayetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek,